Zmiany w projekcie

Autorzy projektów wyrażają zgodę na zmiany, które dopuszczają następujący zakres adaptacji: 

  • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
  • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu
  • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian
  • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych ( przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku)
  • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego
  • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych


Powyższe zamiany muszą być dokonane z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Wszelkie pozostałe zmiany w projektach wymagają odrębnej zgody autorów.