Zawartość projektu

CO ZAWIERA PROJEKT

Zakres opracowania obejmuje cztery egzemplarze projektu architektoniczno – budowlanego, w którego skład wchodzą:

  • Projekt architektoniczny budowlany– rysunki w skali 1:50 lub 1:100
  • Projekt konstrukcyjny budowlany – rysunki w skali 1:50 i 1:25
  • Projekt budowlany wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
  • Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych
  • Dodatkowo do zakupionych projektów dołączamy projekt konstrukcyjny wykonawczy, który zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące wykonania obiektu.