Zasady zwrotu / wymiany projektu

 1. Każdy zakupiony Towar (z wyłączeniem projektów przygotowywanych na indywidualne zamówienie) można zwrócić w terminie 30 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2.  Zwrot niezniszczonego projektu nie podlega opłacie manipulacyjnej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek śladów użytkowania projektu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.
 3. Projekt należy odesłać wraz ze wszystkimi dodatkami otrzymanymi przy jego zakupie
 4. Wraz z projektem należy przysłać wypełnione i podpisane Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot elektronicznej wersji projektu bądź kosztorysu zapisanych na trwałym nośniku (płyta CD) jest przyjmowany pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania (nienaruszone hologramy).
 6. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów projektów wysyłanych do jego siedziby przesyłką pobraniową.
 7.  Koszty odesłania Towaru do siedziby Sprzedającego pokrywa Kupujący.
 8. Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki wraz ze stosownym oświadczeniem.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem tychże płatności.
 10. Zwrot nie otwartej przesyłki Sprzedający będzie również traktować jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile na zwracanej przesyłce będzie adnotacja „odmowa przyjęcia” zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z 2014 r. z późniejszymi zmianami).
 11. Decyzja dotycząca zwrotu projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki podejmowana jest przez Sprzedającego indywidualnie.